Portál živnostenského podnikání

Portál živnostenského podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu se dlouhodobě zabývá zlepšováním služeb pro podnikatele i nepodnikatelskou veřejnost. Jednou z oblastí je i veřejný Portál živnostenského podnikání.

Jedná se o webový portál, který poskytuje uživatelům informace a služby související s podnikáním podle živnostenského zákona. Hlavní součástí portálu jsou služby pro vyhledání podnikatelského subjektu, zobrazení jeho údajů vedených ve veřejné části živnostenského rejstříku a služby pro vytvoření elektronického podání vůči živnostenským úřadům prostřednictvím informačního systému Registr živnostenského podnikání.

V každé sekci jsou uvedeny nejčastější a nejvýznamnější úkony (procesy), které podnikatel nebo živnostenský úřad v dané oblasti činí. Úkony jsou popsány procesním způsobem a součástí procesu jsou i nutné náležitosti podání nebo specifikace dokumentů, které jsou výsledkem podání, resp. procesu jeho zpracování, a které živnostenský úřad doručuje podnikateli.

Obsah Portálu a jeho služby jsou navíc pro potřeby cizinců z hlediska jejich možného podnikání v České republice poskytovány také v anglické mutaci. Veškeré služby Portálu, které nejsou omezeny legislativně jednáním pouze v českém jazyce, jsou tedy uživatelům Portálu poskytovány i v anglickém jazyce.

Portál přináší veřejnosti následující služby:

  • Průvodce živnostenským podnikáním obsahuje všechny potřebné informace pro řešení základních životních situací stávajícího a nového podnikatele, jako jsou informace o vzniku, změnách a ukončení živnostenského podnikání, informace o průběhu a očekávaném výsledku řízení, kterým je realizováno podání podnikatele, o správních poplatcích a další.
  • Adresář živnostenských úřadů obsahuje všechny potřebné údaje o všech živnostenských úřadech v České republice (tj. adresa sídla, úřední hodiny, kontaktní údaje atd.). Uživatel si může vyhledat „zájmový“ živnostenský úřad podle různých kritérií, např. nejbližší živnostenský úřad dle zadané adresy, podle názvu, ale rovněž podle úředních hodin, apod. Výsledky hledání se uživateli zobrazí i odkazem v mapě.
  • Prostřednictvím služby Reklamace údajů může podnikatel reklamovat nesprávnost údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. nesprávné nebo chybějící vazby jiných subjektů vedených v živnostenském rejstříku na svoji osobu.
  • Služba Potřebuji poradit umožňuje uživatelům zadávat dotazy a požadavky v souvislosti s provozem Portálu nebo dotazy týkající se obsahu živnostenského rejstříku, problematiky živnostenského zákona, jako např. vznik a ukončení živnostenského oprávnění, přerušení provozování živnosti, jaké oprávnění podnikatel potřebuje pro výkon určité činnosti apod.

Po zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám, k němuž došlo v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku, mají všichni podnikatelé možnost činit podání ve věcech živnostenského podnikání výhradně elektronicky, což je další krok na cestě k digitalizaci veřejné správy a snižování administrativní zátěže podnikatelů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *