Týden pro Digitální Česko

Týden pro Digitální Česko

Ve spolupráci s partnery pro vás připravilo Digitální Česko v termínu 20.-24.11.2023 kurzy, přednášky, webináře pro rozvoj vašich digitálních dovedností a znalostí. Držte krok s technologiemi, budoucnost je digitální. Podívejte se, co se děje poblíž vašeho domova.

Digitální Česko je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Digitalizace je jednou z technologií reformátování dokumentů (tj. převod obsahu dokumentu na jiný nosič, médium), kdy dochází k převodu analogových dokumentů (obrázky, text, audio, video) do digitální podoby.

Digitalizace představuje nový způsob uvažování o fungování státu. Jakákoli služba spojená s jeho agendami bude nyní koncipována přednostně jako digitální, se všemi uživatelskými výhodami, které se nabízejí.

Digitální služby státu musí být natolik jednoduché a pohodlné, aby jim každý občan sám dal přednost před ostatními způsoby komunikace. Stát přitom ale nezapomíná ani na občany, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou nové služby používat a vždy jim nabídne odpovídající alternativy.

Spolu s partnery pro vás Digitální Česko připravilo spoustu online kurzů, návodů, kvízů a dalších materiálů. Vyzkoušejte ukázkový informatický online test, různá kvízová školení či webináře, příručku či podcasty pro juniory, akademii pro rodiče, kompletní školení umělé inteligence pro dospělé či online kurz určený každému, kdo se chce dozvědět, co to je umělá inteligence, čeho lze a nelze jejím prostřednictvím dosáhnout a jak ovlivňuje naše životy.

Digitální stát rozumí potřebám občanů. Neobtěžuje se získáváním údajů, které už má. Předvyplní za vás formuláře žádostí a přehledů. Usnadňuje tak nejen život občanům, ale i práci zaměstnancům státní správy. Digitální stát se také snadno používá. Zaručuje bezpečnost dat a poskytuje jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní svých služeb. I nadále umožňuje také jejich nedigitální užívání. V neposlední řadě se digitální stát technologicky vyvíjí. Neustále aktualizuje a optimalizuje poskytované služby na základě průběžného vyhodnocování dat z provozu, aby komunikace odpovídala nejvyšším standardům.

Digitální Česko je ucelenou vizí na základě souboru několika dílčích koncepcí, implementačních plánů a strategií v souladu s potřebami České republiky a politikou Evropské unie. Zastřešuje tři hlavní pilíře, které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, který bere ohled na různé cílové skupiny a také odlišnosti dané současným legislativním vymezením. Hlavním důvodem rozdělení do tří dílčích koncepcí je potřeba zahrnout všechny oblasti, které tvoří předpoklady úspěšné digitalizace České republiky. Mezi hlavní pilíře Digitálního Česka patří:

1. Česko v digitální Evropě

Základní vládní koncepce se zaměřuje na jednotný digitální trh v Evropě a stanovuje hlavní a dílčí cíle České republiky v oblasti vyjednávání o digitálních agendách. Cílem dokumentu je shrnout hlavní témata týkající se politiky jednotného digitálního trhu v Evropě a nastavit základní principy proaktivního přístupu v prosazování souvisejících zájmů České republiky a jejích občanů. 

2. Informační koncepce České republiky

Základní dokument, který stanovuje na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v ČR na období 5 let.

3. Digitální ekonomika a společnost

Komplexní strategický dokument, který představuje základní pilíř celospolečenských změn. Jeho cílem je koordinace agend spadajících do všech oblastí digitální ekonomiky a života společnosti napříč veřejnou správou, hospodářskými a sociálními partnery, akademickou sférou a odbornou veřejností.