Podnikavé Česko

Česko není jen montovna, ale hlavně země plná podnikavých lidí. Přečtěte si příběhy malých a středních podniků, které tvoří páteř naší ekonomiky.